Personvernerklæring for Valids AS

Vi er opptatt av å sikre ditt personvern og følger gjeldende personopplysningslov, herunder også EUs personvernforordning («GDPR») i behandlingen av personopplysninger. I denne personvernerklæringen beskriver vi hvordan vi håndterer dine. Dersom du fortsatt skulle ha noen spørsmål om hvordan vi behandler dine persondata, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Valids sitt virke er å utvikle crm systemer og tilgjengeliggjøre prospekter for salg i strømmarkedet. Valids AS innhenter kun personopplysninger som vi mener er tilstrekkelig for å kunne ivareta vårt forretningsmessige formål. Personopplysningene vi har registrert om deg er de som er offentlig tilgjengelige, samt de du oppgir selv via våre eller 3.parts markedskampanjer.

Valids lagrer ikke sensitive persondata og beriker markedsadresser med relevant informasjon via adresseoppslag mot 3.part.

Via ulike webplattformer ( nettsteder, leadsleverandører, adresselevereandører) mottar Valids også informasjon som er relevante i strømmarkedet. Valids lagrer følgende relevante data om deg som kunde: Fornavn, Etternavn, Gateadresse, Postnr, Possted, Fødselsdato/nummer, Reg nr bil, Epostadresse, Mobilnummer, Telefonnummer, Deltakelse i tidligere markedskampanjer ( stamp),Historisk anleggsadresse, Historisk målepunktID på en adresse.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er vår berettigede interesse i å drive virksomheten vår.

Cookies/Informasjonskapsler

Nå du besøker Valids sine nettsteder ( f.eks Rimeligstrom.no, superkraft.no, visparer.no) blir du bedt om å gi ditt samtykke til at cookies brukes. En cookie (kake) er en liten textfil som nettsiden du besøker, ber om å få lagre på den dataenhet du bruker for å se på denne nettsiden. Du bestemmer selv hvordan din enhet håndterer cookies gjennom innstillinger i din nettleser. Se din nettleser sins hjelpesider for mer informasjon om hvordan du kan blokere eller fjerne cookies.

Vi bruker 1. parts- og 3. parts cookies for ulike formål. En del av cookiene som lagres på din enhet slettes da du forlater vår nettside (session cookies), mens andre ligger kan ligge i opp til 2 år på din enhet for at nettsiden skal kunne kjenne igen deg fra gang til gang om du kommer tilbake (persistant cookies). Vi verner om vår IT-sikkerhet og registrerer derfor informasjon om besøkeren IP-adresse.

Andre parter

Valids AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi samler inn. Vi deler bare personopplysninger med våre samarbeidspartnere når samtykke er gitt spesifikt fra deg eller når data om deg er offentlig tilgjengelig. Vi har databehandleravtale med aktuelle parter, og de er forpliktet til å behandle personopplysninger slik vi beskriver det i vår personvernerklæring. Vi bruker offentlig tilgjengelig registre til kvalitetssikring av opplysningene vi har hos oss eller som vi har fått av tredjeparter. Disse registrene fungerer da som et oppslagsverk, og personopplysninger som hentes ut eller kvalitetssikres er blant annet navn, adresse og telefonnummer.

Valids AS overfører ikke personopplysninger til et tredjeland utenfor EØS/EU.

Gjennomføring av endringer i erklæringen

Dersom vi ser behov for å endre personvernserklæringen, kan oppdateringene fremkomme uten varsel. Personvernserklæringen er tilgjengelig på våre nettsider. Vår håndtering av personvernsopplysninger må til enhver tid være i henhold til norsk lov og særpraksis.

Retten til å bli glemt

Hvis du ønsker å reservere deg eller ønsker en varig sletting av data hos oss, så kan du gjøre dette ved å sende en mail til reservasjon@valids.no , post@valids.no eller benytte deg av webskjemaet www.valids.no/reservasjon

Kontaktinformasjon

Valids AS har sitt hovedkontor i Drammen i Norge.
Du kan nå oss med e-post på: post@valids.no eller med vanlig post til:

Valids AS Grønland 34 3045 Drammen Norway